XPS NEDİR

XPS’in hammaddesi olan polystyrene, petrol yan ürünü olan styrene monomerinin polimerizasyonu ile elde edilir.

Polystyrene tanecikleri, üretim hattına girdikten sonra birtakım katkılar eklenerek jel haline getirilir. Jel halindeki bu karışıma, “Extrusion” işlemi sırasında şişirme gazı ilave edilir (XPS üretiminde şişirme gazı olarak HFC veya CO2 kullanılmaktadır). Bu karışım belirli ısı/basınç koşulları altında bir hat boyunca istenilen kalınlıkta çekilir. Bilgisayar kontrolünde yapılan bu üretim sayesinde malzemenin homojen olarak üretilmesi, malzemeye artı değer katmaktadır.

Üretim teknolojisi sayesinde balpeteği görünümünde, kararlı bir hücre yapısı elde edilir. Hücreler bütün yüzlerinden birbirine bağlıdır ve hava, hücrelerin içine hapsedilmiş konumdadır. Hareketsiz kuru hava ile bilinen en mükemmel ısı yalıtımı sağlanır.

Isıl iletkenlik katsayısı diğer ısı yalıtım malzemelerine göre düşüktür.
- Kapalı gözenekli hücre yapısına sahiptir.
- Mekanik mukavemeti yüksektir (basma dayanımı, sünme dayanımı, çekme dayanımı gibi).
- Bünyesine su emmez; donma çözünme dayanımı su içinde dahi yüksektir.